De Teams van Route Ont-Moet

Als het even niet meer gaat, is er een helpende hand beschikbaar om u kort of lang even te ondersteunen? De studenten, vrijwilligers en professionals van de Teams van Route Ont-Moet helpen u graag.


Wat doen de Teams van Rout Ont-moet?

De Teams van Route Ont-Moet kunnen met u of zelf boodschappen voor u doen, de hond uitlaten, met u een wandeling maken of een ander klusje doen waar u een handje extra bij nodig hebt. Maar ook nieuwe manieren om de dag in te vullen zoals ontmoeting, hulp bij het koken of een maatje die wekelijks langs komt voor een praatje. De teams bestaan uit gespecialiseerde vrijwilligers, studenten van het Vitalis College en van Avans Hogeschool. De studenten worden begeleid door professionals en of gespecialiseerde vrijwilligers. De sleutel van het succes van de Teams van Route Ont-Moet is de samenwerking met de lokale partijen bij u uit de buurt die samen werkzaam zijn achter Route Ont-Moet, zoals professionals van Careyn, Thebe, Raffy, Lalê en anderen. Ook huisartsen, wijkverpleging, casemanagers dementie en klantmanagers WMO weten inmiddels de Teams van Route Ont-Moet te vinden.

Leer-werkbedrijf

Route Ont-Moet treedt met de samenwerkende partners op als een leer- werkbedrijf en zijn een leer- werk en ervaringsplek voor studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met elkaar zetten we in op de methodiek achter de Participatiewaaier waarmee zij leren in de praktijk. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met het gemeentelijk werkgeversservicepunt, GGZ Breburg en Amarant in het kader van participatie, welke allen actief zijn binnen Route Ont-Moet en vullen menig leerwerk- en ervaringsplek. De Teams van Route Ont-Moet zetten in op wederkerigheid, wat iemand nog kan doen voor een ander. U bent altijd welkom bij één van de Huizen van de Buurt voor een raad of daad. Wij zijn blij met iedere hand die helpt.